Sport och fritid

SPORT OCH FRITID I BYN


Vi håller uppe ett skidspår i Norra Svartbyn

Lillträskrundan i rött, 7 km, och lilla rundan i gult 2.5 km är ett minne blott. På grund av anläggningen av stålverket kommer nya spår att dras. 

GRILLPLATSER


Det finns grillplatser på olika ställen. De kan även användas vintertid
SKRIDSKOBANA


Vintertid spolas en bana vid Svartbygården