Hem

VÄLKOMMEN

NÅGRA ORD OM FÖRENINGENFöreningen startades år 1985 och har i dagsläget 130 medlemmar.  Föreningens ändamål är att främja Norra Svartbyn och dess bybors intressen samt verka för god kamratskap och sammanhållning.


Ordförande Johan Melander

Vice ordförande Sven Andersson

Sekreterare Joanna Hübinette 

Kassör AnnBritt Stenberg


Övriga ledamöter: Annica Essén, Roger Sandberg, Sigvard Öberg, Marcus Dyrvold, Göran Töyrä,  Marika Hansson och Peter Hansén.


Stöd verksamheten genom att betala medlemsavgiften 200 kr/år och hushåll. Medlemsavgiften betalas till bankgironummer 5496-0604.

 

Förutom personlig medverkan, tar föreningen gärna emot sponsring samt andra bidrag och gåvor.


Frågor eller funderingar - maila info@norrasvartbyn.se


Föreningen är medlem i

VAD VI GÖR

SVARTBYGÅRDEN


Föreningen äger och förvaltar Svartbygården, den gamla skolan i byn. I den finns samlingslokaler för uthyrning, en gårdsplan för uteaktiviteter, lekställningar mm.BIBLIOTEKET


Föreningen har tagit över biblioteket från kommunen och driver det nu med ideella krafter utan bidrag från Bodens kommun.EVENEMANG


Julmarknaden är ett traditionellt arr. Därtill arrangeras pubkvällar,

skidtävlingar, kräftfester mm. Skidspår underhålls.