Norra Svartbyns Intresseförening

 

 

 

Andra föreningar i byn

 

 

>>NSFEK - Norra Svartbyns Förskolefastigheter Ekonomiska Förening

 

>>Svartby byamäns samfällighetsförening

 

>>Norra Svartbyns KabelTV