Hem

NORRA SVARTBYN

Boden

        En kulturrik och företagsam idyll med traditioner

NÅGRA ORD OM FÖRENINGENFöreningen startades år 1985 och har i dagsläget 130 medlemmar.  Föreningens ändamål är att främja Norra Svartbyn och dess bybors intressen samt verka för god kamratskap och sammanhållning.


Ordförande Johan Melander

Vice ordförande Sven Andersson

Sekreterare Linda Åström

Kassör Annica Essén


Övriga ledamöter: Joakim Enberg, Carina Karlsson,

Roger Sandberg, Sigvard Öberg, Marcus Dyrvold,

Göran Töyrä, Joanna Hübinette och Peter Hansén


Stöd verksamheten genom att betala medlemsavgiften 100 kr/år och hushåll. Medlemsavgiften betalas till postgironummer 4963297-9.

 

Förutom personlig medverkan, tar föreningen gärna emot sponsring samt andra bidrag och gåvor.


Frågor eller funderingar - maila info@norrasvartbyn.se

VÄLKOMMEN

VAD VI GÖR

SVARTBYGÅRDEN


Föreningen äger och förvaltar Svartbygården, den gamla skolan i byn. I den finns samlingslokaler för uthyrning, en gårdsplan för uteaktiviteter, lekställningar mm.BIBLIOTEKET


Föreningen har tagit över biblioteket från kommunen och driver det nu med ideella krafter. Bidrag för bokinköp erhålls från kommunen.EVENEMANG


Julmarknaden är ett traditionellt arr. Därtill arrangeras pubkvällar,

skidtävlingar, kräftfester mm. Skidspår underhålls.© Copyright 2015. All Rights Reserved.